keskiviikko 27. marraskuuta 2019

HKL varma valinta Raidejokerin liikennöijäksi


Helsingin kaupungin virkatyöryhmä esitti 30.8. kaupungin liikelaitoksen HKL:n yhtiöittämistä. Perusteena oli raitiovaunuliikenteen seudullistuminen ja markkinaehtoisuuden lisääminen. Samaan aikaan HSL pohtii, järjestääkö se Espoon Otaniemestä Helsingin Itäkeskukseen kulkevan Raidejokerin liikennöinnin kilpailuttamalla vai hankkiiko se operoinnin suorahankintana HKL:ltä?

Laadukas joukkoliikenne tulee järjestää kestävästi kustannustehokkaimmalla tavalla. Julkinen toimija leimataan usein tehottomaksi toimijaksi. Usean kansainvälisen vertailun mukaan HKL on keskimääräistä eurooppalaista tasoa 10-15 prosenttia kustannustehokkaampi liikennöitsijä ja on kyennyt edelleen laskemaan kustannustasoaan. HSL saa varmasti kustannustehokkaan ja toiminnallisesti varman operaattorin valitessaan HKL:n Raidejokerin liikennöijäksi.

Pääkaupunkiseudulla on useita ratikkasuunnitelmia vireillä. Pääkaupunkiseudun tuleekin ensin laatia yhteinen näkemys ratikkaliikenteen seudullisesta mallista ja vasta sitten on aika arvioida HKL:n asemaa. Henkilöstö tulee ottaa mukaan seudullisen mallin valmisteluun. Henkilöstön työsuhteen ehtojen tulee säilyä vähintään saman tasoisina riippumatta organisaatiomuodosta. Kustannustehokkuutta ei pidä etsiä työehtoja heikentämällä. 

Pasi Laakkonen
Helsingin raidetyöntekijät JHL ry

Pertti Myller
Raitio- ja Metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry

Timo Lautaniemi
JHL:n Helsingin yhteisjärjestö ry