keskiviikko 12. helmikuuta 2020

Pääluottamusmiesvaalien äänestyspäivät 24.-28.2.2020

(Vaalialue: HKL, Toimialue: TTES)

- Metrovarikon ratakorjaamo (24.2 klo. 06.30-07.30)
- Metrovarikon korjaamo/kahvihuone (24.2 klo. 08.00-10.00)
- Koskelan pääluottamusmiestoimisto (25.2 klo. 07.00-09.00)
- Vallilan Sähkökorjaamo (25.2 klo. 09.30-11.00)
- Töölö Rv-huolto työhuone (26.2 klo. 13.30-15.30)
- Länsimetron kiinteistöhuolto urheilupuisto (28.2 klo. 06.30-07.30)

TTES Pääluottamusmieheksi ehdolla ovat Ari Hartonen ja Pasi Laakkonen

TTES Varapääluottamusmieheksi ehdolla ovat Pasi Laakkonen ja Petri Halmetoja


Ääntenlasku suoritetaan 4.3.2020 jonka jälkeen Vaalin tulos vahvistetaan Helsingin yhteisjärjestön ylimääräisessä edustajiston kokouksessa 26.3.2020.

maanantai 10. helmikuuta 2020

Linnanmäen rannekkeita jäsenistölle edullisesti!Lasten Päivän Säätiö tarjoaa taas tänä vuonna JHL:n yhdistyksille rannekkeita 
tuettuun hintaan.


Yhdistyksemme myy jäsenilleen rannekkeiden lisäksi myös herkkulippuja. 
Herkkulippu sisältää joko softiksen, hattaran, hilejuoman, pienet popparit tai 
kolme metrilakua. 


Kukin jäsen voi ostaa tuettuun hintaan rannekkeita myös perheelleen, 
maksimissaan kuitenkin 10 ranneketta/herkkulippua. 


Rannekkeiden ja herkkulippujen hinnat ja lisätietoja saat työpisteiden ilmoitustauluilta sekä paikallisilta luottamusmiehiltä.

tiistai 14. tammikuuta 2020

Nyt on aika valita jokaiselle Helsingin kaupungin palveluksessa työskentelevälle JHL:n jäsenelle pää- ja varapääluottamusmiehet.

JHL:n Helsingin yhteisjärjestön yhdistysten jäsenille

Nyt on aika valita jokaiselle Helsingin kaupungin palveluksessa työskentelevälle JHL:n jäsenelle pää- ja varapääluottamusmiehet.

Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa, kuka sinun edunvalvontaasi hoitaa!


Yhdistysten esitysten pohjalta Helsingin yhteisjärjestöön on valittu keskusvaalitoimikunta. Toimialoille ja liikelaitoksiin on valittu yhdistyksen tai yhdistysten vaalitoimikunnat, jotka toteuttavat tarvittaessa pää- ja varapääluottamusmiesvaalit.

Aikataulu:

5.2.2020 mennessä tulee kaikissa Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n yhdistyksissä järjestää jäsenkokous, jossa asialistalla on ehdokasasettelu ja ehdokkaitten vahvistaminen.

- JÄSEN -
Seuraa oman yhdistyksen tiedotusta kokouksen ajankohdasta ja osallistu kokoukseen, ole mukana päättämässä siitä ketä esitetään pää- ja varapääluottamusmies tehtäviin

6.2.2020 Keskusvaalitoimikunta kokouksessaan vahvistaa ehdokkaat vaaleihin.

Keskusvaalitoimikunta ilmoittaa toimialojen tai liikelaitoksien vaalitoimikunnalle vaalien järjestämisestä ja ehdokkaista. Vaalitoimikunta järjestää uurnavaalit, joista tiedotetaan niiden yhdistysten työssä käyville jäsenille, joita valittava tulee edustamaan.

24.2- 5.3.2020 järjestetään mahdolliset vaalit

- JÄSEN -
Seuraa oman yhdistyksen ja yhteisjärjestön tiedotusta, joissa kerrotaan ehdokkaat sekä vaaliuurnan aikataulu ja käy äänestämässä.

6.3.2020 kello 12.00 mennessä vaalitoimikunta ilmoittaa vaalin tuloksen keskusvaalitoimikunnalle, joka kokouksessaan vahvistaa vaalin tuloksen.

26.3.2020 ylimääräinen Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n edustajisto vahvistaa valinnat.

1.4.2020 – 31.12.2023 uusi pääluottamusmieskausi.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n keskusvaalitoimikunta

torstai 19. joulukuuta 2019

Pääluottamusmies lomalla 23.12.2019-6.1.2020

Pääluottamusmies Ari Hartonen on lomalla 23.12.2019-6.1.2020. Pasi Laakkonen hoitaa PLM tehtäviä tämän ajan. Rauhaisaa Joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2020!

Terveisin,
Ari Hartonen

keskiviikko 27. marraskuuta 2019

HKL varma valinta Raidejokerin liikennöijäksi


Helsingin kaupungin virkatyöryhmä esitti 30.8. kaupungin liikelaitoksen HKL:n yhtiöittämistä. Perusteena oli raitiovaunuliikenteen seudullistuminen ja markkinaehtoisuuden lisääminen. Samaan aikaan HSL pohtii, järjestääkö se Espoon Otaniemestä Helsingin Itäkeskukseen kulkevan Raidejokerin liikennöinnin kilpailuttamalla vai hankkiiko se operoinnin suorahankintana HKL:ltä?

Laadukas joukkoliikenne tulee järjestää kestävästi kustannustehokkaimmalla tavalla. Julkinen toimija leimataan usein tehottomaksi toimijaksi. Usean kansainvälisen vertailun mukaan HKL on keskimääräistä eurooppalaista tasoa 10-15 prosenttia kustannustehokkaampi liikennöitsijä ja on kyennyt edelleen laskemaan kustannustasoaan. HSL saa varmasti kustannustehokkaan ja toiminnallisesti varman operaattorin valitessaan HKL:n Raidejokerin liikennöijäksi.

Pääkaupunkiseudulla on useita ratikkasuunnitelmia vireillä. Pääkaupunkiseudun tuleekin ensin laatia yhteinen näkemys ratikkaliikenteen seudullisesta mallista ja vasta sitten on aika arvioida HKL:n asemaa. Henkilöstö tulee ottaa mukaan seudullisen mallin valmisteluun. Henkilöstön työsuhteen ehtojen tulee säilyä vähintään saman tasoisina riippumatta organisaatiomuodosta. Kustannustehokkuutta ei pidä etsiä työehtoja heikentämällä. 

Pasi Laakkonen
Helsingin raidetyöntekijät JHL ry

Pertti Myller
Raitio- ja Metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry

Timo Lautaniemi
JHL:n Helsingin yhteisjärjestö ry

torstai 12. syyskuuta 2019

Julkilausuma


JHL:n valtakunnallisten teknisten alojen tuntipalkkaisten (TTES) neuvottelupäivät 7.-8.9.2019 Helsingissä

Neuvottelupäiviin osallistui lähes 80 tuntipalkkaisten edustajaa ympäri Suomea.

Julkilausuma

Paheksumme kuntien pyrkimystä siirtää yhä useampia tehtäviä tuntipalkkaisten työehtosopimuksen (TTES) piiristä teknisten sopimuksen (TS) piiriin. Tällainen työehtojen heikentäminen ei ole hyvää työnantajapolitiikkaa eikä rakenna luottamusta henkilöstön ja työnantajan välille. Työnantajien on lopetettava työntekijöiden painostaminen työehtosopimuksen vaihtamiseen.

Edellytämme, että niissä tehtävissä, joissa on sovellettu TTES:ä, sovelletaan sitä myös jatkossa. Tämä on sekä työntekijöiden, että työnantajan etu. Tämä tulee huomioida kuntatasolla, kun näistä asioista päätetään. Samojen tehtävien teettäminen kahdella eri sopimuksella ei ole paitsi oikeudenmukaista, myöskään työhyvinvoinnin kannalta kestävää.

Emme hyväksy työehtoshoppailua. Maanlaajuinen yhtiöittämisbuumi kunnissa on yksi syy tuntipalkkaisten vähenemiseen. Tällä haetaan yhtiöiden omistajille voittoja työntekijöiden kustannuksella, mikä johtaa mm. työehtojen heikentämisiin.


Tuntevatko työnantajat TTES:n sisältöä ja sen mahdollisuuksia?

Työnantaja hyötyy TTES:sta. Sopimus mm. lisää tehokkuutta urakkapalkkauksen avulla ja tulostavoite on voimakkaammin esillä kuin muissa kunnallisissa sopimuksissa. TTES antaa paremmat mahdollisuudet mitata tuloksia. TTES sopimusmääräykset ovat sidoksissa tehtyyn työhön. Työehtosopimus huomioi myös suunnitellusta poikkeamiset.

Vaadimme, että kilpailukykysopimus irtisanotaan.

#TalkootOnOhi! #irtikikysta #tyoehtoshoppailu #jhl #tuntites #TTES #fuckthekiky Lisätietoja:

Pasi Laakkonen 

puh. 040 1271090 
pasi.laakkonen@hel.fi

keskiviikko 26. kesäkuuta 2019

Tuntipalkkaisten pääluottamusmies Ari Hartonen lomailee ajalla 1.–14.7. ja 29.7.–11.8.


Tuntipalkkaisten pääluottamusmies Ari Hartonen lomailee ajalla 1.–14.7. ja 29.7.–11.8.
Varapääluottamusmies Pasi Laakkonen hoitaa plm-tehtäviä loman aikana. Hänet tavoittaa numerosta 09 310 35915 tai 040 127 1090 tai pasi.laakkonen@hel.fi.