keskiviikko 17. syyskuuta 2014

Julkilausuma

Tuntipalkkaisten valtakunnalliset neuvottelupäivät 6.-7.9.2014 Kouvolassa

Julkilausuma


JHL:n tuntipalkkaisten työntekijöiden edunvalvojat valtakunnallisilla 
neuvottelupäivillään Kouvolassa vaativat, että tuntipalkkaisten 
työehtosopimus tulee säilyttää.

Kilpailuttaminen ja yhtiöittäminen koskettavat nykyisellään pääsääntöisesti 
tuntipalkkaisen työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä. Tuntites on 
kuitenkin työntekijöitä kannustava ja muutenkin kilpailukykyinen tes kunta-
alalla. Esimerkiksi urakkatyön teettäminen on mahdollista vain tuntites:ssä. 
Tuntites:n sisällä on elementit joilla voidaan saavuttaa tuloksellisuutta.

Kuntien henkilöstösäästöt johtavat ostopalveluiden kustannusten nousuun. 
Kuntarahoituksen perustuminen verotuottoihin johtaa näin ollen suoraan 
veronkorotuspaineeseen. Kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelun 
kustannusten vertailu tulee saada vertailukelpoiseksi keskenään. 

Tekniselle sektorille tulisi kehittää tuntites:n pohjalta uusi työehtosopimus, 
joka sisältää TTES:n parhaat ja joustavimmat ominaisuudet tuloksellisuuden 
saavuttamiseksi. 

Tuomitsemme jyrkästi kaikki työnantajien yritykset lakkauttaa tuntites.

TTES päivien puolesta:
Johanna Söderlund Kouvolan JHL ry pj

020 615 6135

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti